Solidarity demo, Monday 23rd October, 2pm

admin Uncategorized

Monday 23rd october, 2pm. Cardiff Crown Court, CF10 3PJ

We are calling for support and solidarity for a good comrade and tireless anti arms trade activist who is on trial for direct action against the Cardiff arms fair. This woman could not stand by while arms dealers furthered their profits by marketing mass murder. Instead of acceptance she chose resistance and did all that she could to disrupt the death dealers. She is very clear that her actions were necessary to prevent greater crimes but the judge has ruled that such a defence is not admissible. Evidently they won’t allow their courts to be used as a means to turn the tables and put the arms industry on trial. Now our comrade faces prison as the state seeks to make an example of her and discipline us all. It is crucial we stand together. Join the demonstration to show that she is not alone. Bring banners, placards and noise. Solidarity is our weapon and our best defence.

The Defence Procurement, Research, Technology and Exportability (DPRTE) took place at the Motorpoint arena on 28th March this year. It is an opportunity for the arms industry and government representatives to conduct their murderous “business as usual”, leading to the arming of brutal regimes everywhere with all the latest tools for repression and wars. It was forced to move from Bristol in 2014 as a result of determined demos and actions and activists in Cardiff and beyond are aiming to do the same there. Get involved and help shut them down next year!

Protest Unoliaeth, Llys y Goron Caerdydd Parc Cathays, Caerdydd, CF10 3PG Dydd Llun y 23ydd o Hydref 2pm

Rydym yn galw am gefnogaeth a unoliaeth i gymrodor da ac ymgyrchydd diflino sydd yn y cwrt am weithredu’n uniongyrchol yn erbyn Ffair Arfau Caerdydd. Ni all hon sefyll yn ddiymadferth tra bod y sawl sydd yn prynu a gwertu arfau yn pellhau eu elw gan farchnata ladd ar raddfa ddiwydianol. Yn lle derbyn y sefyllfa fe dewisiodd hi i frwydro nol a gwneud popeth yn ei gallu i ymyrryd ar waith y sawl sydd yn elwa o’r diwydiant arfau. Y mae hon yn glir iawn bod ei gweithredoedd yn angenrheidiol i atal troseddau gwaeth ond fe wnaeth y barnwr benderfynnu bod y fath amddiffyniad ddim i’w glywed. Nid ydynt yn barod i ddefnyddio’r llysoedd i rhoi y diwydiant arfau yn y doc. Nawr y mae i’n gwynebu carchar tra bo’r wladwriaeth yn ceisio gwneud esiampl ohoni a dysgu gwers i ni i gyd. Mae’n hanfodol ein bod yn cyd-sefyll. Ymunwc y brotest i ddangos nad ydi hi ar pen ei hunain Dewch a banneri, placardiau a swn. Unoliaeth yw ein harf ni ac ein amddiffyniad pennaf.

Cynhalwyd yr “Defence Procurement, Research, Technology and Exportability” (DPRTE) yn arena y Motorpoint ar y 28fed o Fawrth y flwyddyn hon. Mae’n gyfle i’r diwydiant arfau a chynryciolwyr o’r llywodraeth gynnal eu diwydiant ffiaidd, yn hwyluso diwydiant sydd yn arfu gladwriaethau sydd yn lladd eu pobl gyda’r teclynau diweddaraf ar gyfer gorthwm a rhyfel. Cafodd y ffair arfau ei orfodi o Fryste yn 2014 ar ol protestidau a gweithredoedd chwyrn a mae ymgyrchwyr yng Ngaerdydd a thu hwnt yn ceisio gwneud yr un peth. Ymunwch a’r ymgyrch i gau’r ffair arfau yma y flwyddyn nesaf!